Kom og sjå

På Bunadburet er det utstilling av mange variantar av rekonstruerte bunadar både for kvinner og menn. Utstillinga står gjennom heile året, men er heile tida dynamisk og endrer seg.

Kvar sommar er det i tillegg eigne sommarutstillingar.

Sommarutstillinga er open frå 15. juni – og til 15. august. Ta kontakt for å avtale tid for omvisning.


Kontakt Berit Bjerkem:

Tel. 909 50 702 eller på E-post: berit@bjerkem.com