Kom og sjå

På Bunadburet er det utstilling av mange variantar av rekonstruerte bunadar både for kvinner og menn. Utstillinga står gjennom heile året, men er heile tida dynamisk og endrer seg.

Kvar sommar er det i tillegg eigne sommarutstillingar.

Sommarutstillinga vil opne i juni – og stå til midt i august.


Kontakt Berit Bjerkem:

Tel. 909 50 702 eller på E-post: berit@bjerkem.com