Ring eller send e-post

Billettane til Julestemning kostar kr. 200,- for vaksne og 150,- for barn.

 

Du kan bestille billettar ved å ringe 909 50 702, eller sende ein e-post til berit@bjerkem.com