Bjerkem - Heim | Lokaler | Mat | Opplevingar | Økoturisme | Bunadburet | KultLab | Bilder | Om oss | Referansar | In English

www.bjerkem.combjerkem.combjerkem.com

Bunadkurs

Bunad fra Nord-TrøndelagKurs i sying av Rekonstruert bunad frå Nord-Trøndelag starter på Bunadburet på Bjerkem, tirsdag 20. sept.

Påmelding innan 1.september.

Du kan gjerne bruke 2 vintrar på å sy bunaden. Vi syr også bunad på bestilling


Bunadburet logo

www.bjerkem.com.

Berit Bjerkem  tlf  909 50 702

 

 

Bakekurs med gamle kornsortar

BakekursDatoar for neste bakekurs er 10.-12. august. Veit du at allerede no at du vil bli med på kurs, eller veit du om nokon du trur ville sette pris på å lære meir om baking med dei gamle kornsortane, så ta kontakt med oss.

Måndag 10. oktober: kl. 18.00 - 21.30 Teori - for alle           Tirsdag 11. oktober kl 09.00 - 15.00 Praktisk bakedag Gruppe 1 Onsdag 12. oktober kl. 17.00 - ca.22.00 Praktisk bakedag Gruppe 2

Pris kr. 2000,-

ønsker du berre å delta på teorien, så kostar dette kr. 500,-

Treng du overnatting? Rølia tilbyr enkel gårdsovernatting.

Ta kontakt med Torunn for påmelding og informasjon.  

 

Økologisk seminar - Fredag 7. oktober 2016

Årets økologiske vitamininnsprøytning!

Kvalitetskorn

Et kunnskapsløft som inspirerer. Seminaret varer heile dagen og er delt inn tematisk slik at du kan velge å delta på heile, eller berre delar av seminaret alt etter interresse. 

Del I Tema: Økologisk landbruk med fokus på kvalitetsproduksjonar og korleis vi kan optimalisere økologisk landbruk.

Del II Tema: Politikk/samfunn/forsking/trend med innleingar om økologisk økonomi og glyfosat.

Del III Tema: Mat og Helse med fokus på samspelet mellom maten og tarmen.

Med kunnskapsrike og inspirerende innledere garanterer vi ein spennande seminardag på Bjerkem.


GårdsdriftPrisen varierar ut ifrå kva du ønsker å delta på.

Program og påmelding:her

For mer info, kontakt:  Jakob Bjerkem på e-post eller tel: 95 99 35 69  

Arrangør: Oikos Nord-Trøndelag, som del av Økoveka 2016

 

 

Økologisk produksjon av matkorn i Trøndelag

160 000 tonn korn produserast gjennomsnittleg i Trøndelag kvart år. Kornåker

1-2% av dette er kveite som går til matproduksjon om proteininnhaldet og falltallet held mål. Resten, ca 157 000 tonn med korn, går dermed til dyrefôr.

Er det mulig å tenke seg at vi skal øke matkornproduksjonen i Trøndelag ved å satse på lokalt mel til handverksbaking?

Torsdag 6. oktober inviterer nettverket for lokalt mel og gamle kornsorter til Frokostseminar på Mære Landbruksskole:

 

Lokalt korn til lokalt mel

"Forutsetningen for å dyrke matkorn har vært ett spesielt gunstig jordsmonn og beliggenhet. Nå er det store muligheter for økologiske bønder i hele regionen å ta i bruk et større genetisk materiale for å finne sorter somKorn passer til matkornproduksjon under våre klimatiske forutsetninger. Seminaret er for bønder som ønsker å ta del i denne utviklingen og for de som ønsker å bruke lokalt, økologisk mel i baksten. Du kan velge å delta på hele eller deler av seminaret."

Ta gjerne kontakt om du er interessert i å delta. 

påmelding

 

 

 

Kveldskurs i melkesyregjæring

Eva Fjeldstad

Torsdag 6. okt kl 18.00 - 21.00

vil det forbindelse med økouka bli arrangert kveldskurs i melkesyregjæring på Bjerkem.

Tre fantastiske damer, Eva Fjelstad (forfatter og homeopat), Kari Martinsen (kokk) og Gro Leyser Henriksen (ernæringsterapeut) skal på hver sin måte belyse ulike perspektiv som understreker vikitgheten av livet i tarmen og hvordan vi best stimulerer de gode bakteriene. Her blir det både teoretiske innledninger og praktiske demonstrasjoner.

 

Gullimunn AS

Gullimunn mel

Gullimunn AS består av de 4 gårdene, Rise, Grandan, Rølia og Bjerkem. Vi har slått våre kloke hoder, sunne bondevett, nyervervede kompetanse og brennende entusiasme sammen - om å utvikle produkter av de gamle Kornsortene.

Tanken er å kommersialisere dyrking, maling og salg av økologisk dyrkede gamle kornsorter, og tilpasse dette til det regionale markedet i Trøndelag. Hovedhensikten er å sikre leveranser av det korn vi som bønder produserer, og gjennom dette bidra til økt salg av økologisk mat.

Du kan få tak i melet på gårdene våre, i den økologiske butikken Grønn Bølge på Steinkjer, på Gulburet og på Gangstad på Inderøya, hos Andersen&Gundersen i Trondheim. Det blir flere utsalg i hele Trøndelag etter hvertetter hvert.

Målsettingen er å være tilgjengelig og godt etablert på det regionale markedet i løpet av 2016 og 2017.

 

Mer om Gullimunn finner du her.

God fordøyelse!

Gullimunn AS

 

Har du lyst på bunad!

Bunadkurs s1 2016Bunadkurs s2 2016

 

Baking med gamle kornsortar

 

Har du lyst til å lære å bake med eldre kornsortar? Finbakst

Vi har fått mykje blest og merksemd om bakinga vår. Etter at ei av kursdeltakarane i april fortalte om kurset i kantina på NRK Trøndelag, så vart dei gamle sortane ei "snakkis" i kantina. Kort tid etter vart vi ringt opp av NRK Trøndelag, Midt-Nytt, som i tillegg til sjølve distriktssendinga også fekk innslaget inn på Dagserevyren den 09.04.2014 og NRK Trøndelag som ville ha oss med på morgonsendinga dagen etter. Sidan har det både blitt tre sider i Vekebladet Allers og 4 sidar i den nye kokeboka til Embla forlag. 

Men - korfor får vi så mykje merksemd? 

Jo, - fordi dette er eit fagfelt som angår så mange av oss! 

Dei eldre kornsortane har sjølvsagt ein eigenverdi berre i at dei er gamle og skal takast vare på og brukast. Dette perspektivet kjenner vi godt til her på gården, men desse kornsortane har også mange andre positive verdiar. Speltbrød 

Dei gamle kornsortane er sortar som ikkje har vore med på dei siste 50 åra sin målretta foredling med mål som t.d. auka volum og kortare og stivare strå. 

Foredlingseventyret har vore vellykka etter dei definerte måla, men den har også hatt ei rekke uheldige bivirkningar som ein ikkje har vore merksam på før i den seinare tida.

Medan volumet har auka og stråa har vorte stivare, har morfologien i kornet endra seg og næringsstoffane ser ut til å ha spredd seg over eit større volum. Glutenproteinet har endra karakter og blitt hardare. Det nye glutenet er det fleire og fleire som reagerer på, og mange tåler glutenet i dei gamle kornsortane betre enn i dei moderne. Når vi i tillegg får mineraler, vitaminer og antioksidantar meir konsentrert i dette kornet så er det klart at dette vil vere interessant for mange. 

 

 

Stemning på Bjerkem

Gammellavin på BjerkemMøter og kurs på Bjerkem gir deg kulturopplevelser på jobb!

Kulturlandskapet bidrar i tillegg til fantastiske og stemningsfulle "walk and talk" og gode tenkepauser. Kombinasjonen mellom lys og stillhet inspirerer. 

Ta kontakt om dere ønsker å legge møter, kurs, konferanser eller selskap til kulturgården Bjerkem.

 

 

 

Ro i kulturlandskapet

 

Eit opphald på Bjerkem

Vinterstemning på BjerkemPå Bjerkem har vi lokalar til disposisjon som passer dei fleste behov, og de kan etter ønske bestille økologisk kortreist mat til alle anledningar.

Vi sett saman menyar tilpassa årstida og begivenheita. Det gir alltid eit deilig resultat!

Mange vel å komme hit til gården for å feire bryllup, konfirmasjonar, minnesamvær eller dåp.

Ta gjerne kontakt med Torunn om de ønsker å leige lokaler på Bjerkem eller om de ønsker bistand til arrangementet i form av matservering, pynting og anna.

 

 

Servering i Masstu

Grupper som kjem, held eigne interne kurs eller seminar, eller leiger oss inn som kursholdarar.Vi samarbeider også med KultLab AS om tilbod til bedrifter som er ute etter utvikling med oppleving og opplevd utvikling!

Velkommen til å trykke deg rundt på heimesidene våre for å sjå meir om oss!

 

 

Bunaden som historieforteller

NRK Berit Bjerkem - Bunaden forteller

I over 20 år har Berit Bjerkem i Henning i Nord-Trøndelag arbeidet med bunad og bunadskultur og historie knyttet til dette.

Her kan du lese artikkelen som var eit av resultata etter at NRK besøkte Berit på Bunadburet.