Bjerkem - Heim | Lokaler | Opplevingar | Økoturisme | Bunadburet | KultLab | Bilder | Om oss | Referansar | In English

www.bjerkem.combjerkem.combjerkem.com

BOOKING EXPERIENCE

Experience på BjerkemUreist, kortreist og ren mat. Det legges ut for booking 16 plasser i restauranten. Baren åpner når gjestene ankommer, men selve serveringen starter klokka 19.30 og varer hele kvelden. Opp til 14 ulike retter kan du vente deg - omhyggelig posjonert ut over hele kvelden. Bestill plass i god tid og betal for opplevelsen på forhånd. Det du måtte ønske av drikke betaler du på stedet. Varsle i god tid om eventuelle matallergier.

Skal du bestille bord til 8 personer eller flere, må du ta direkte kontakt med Experience på mail Booking@taste-experience.no.

Transport: kontakt Steinkjer Taxi tlf. 07415

Ønsker dere å kominere oppholdet med idyllisk gårdsovernatting på nabogården, kan dere kontakte Cecilie Røli: 920 16 186 / ce-roeli@online.no.

Velkommen til en stor matopplevelse!Experience mat II

Bilde: Zeiner media

Til booking

Ved spørsmål om booking, ring: 940 81 399

 

Bunadkurs høsten 2017

Bunadkurs plakat

LYST PÅ BUNAD?

VI SYR REKONSTRUERT BUNAD FRÅ NORD-TRØNDELAG PÅ BESTILLING

Bunaden er rekonstruert etter kleskikken i Nord-Trøndelag frå perioden 1750-1830. Bunaden blir handsydd slik som dei gamle kleda var. Mange stoff- og fargevariantar både til stakk, forkle og liv. 6 ulike lommer med lås er kopierte. Spesiallaga hjertesølje frå Verdal blir laga av Britt Terese Qvam. Når bunaden bygger på ein gammal kleskikk blir bunaden ikkje ei uniform. Du velger stoff og fargar som passer deg best.

 

BUNADKURS

Haustens kurs i sying av rekonstruert bunad frå Nord-Trøndelag starta tirsdag 26.september 2017 på Bunadburet på Bjerkem i Henning. Kurset er fullt og med god stemning. Tenker du på å sy deg bunad?

Ta kontakt med Berit på tlf 909 50 702. Du kan trenge god tid til å bestemmed deg.

Nokon bruker ein og andre brukar to vintrar til å sy ferdig bunaden.

Alt er handsaum og du treng ikkje ha syerfaring for å gå på kurs å sy kvinnebunaden.

 KONTAKT

Bunadane er utstilte på Bunadburet på Bjerkem.  Ta kontakt med Berit Bjerkem på telefon 909 50 702 eller berit@bjerkem.com for meir informasjon eller avtale for besøk på Bunadburet.

 

 

Bakekurs med gamle kornsortar

Datoar for det neste bakekurset er Bakeglede

Følg med på Gullimunns arrangementsoversikt Her blir kursa lagt ut så fort datoar er bestemte.

Bakekursa er for alle som vil bake meire sjølv, og som ønsker å gå ovrer til meltyper som gir meire smak og er bedre for helsa.

På sommarkursa kan du også - om du vil, bruke litt tid på ei omvisning i forsøksfeltet og du kan nyte åkrane med gamle kornsortar som gror rundt oss.

Treng du overnatting? Ta kontakt med oss. Rølia tilbyr enkel gårdsovernatting.

Les meir på www.gullimunn.Fint grovbrødno

Ta kontakt med Torunn for meir informasjon og påmelding gjer du her på gullimunns nettsider.  

 

Gullimunn AS

Gullimunn mel

Gullimunn AS består av de 4 gårdene, Rise, Grandan, Rølia og Bjerkem. Vi har slått våre kloke hoder, sunne bondevett, nyervervede kompetanse og brennende entusiasme sammen - om å utvikle produkter av de gamle Kornsortene.

Tanken er å kommersialisere dyrking, maling og salg av økologisk dyrkede gamle kornsorter, og tilpasse dette til det regionale markedet i Trøndelag. Hovedhensikten er å sikre leveranser av det korn vi som bønder produserer, og gjennom dette bidra til økt salg av økologisk mat.

Du kan få tak i melet på gårdene våre, i den økologiske butikken Grønn Bølge på Steinkjer, på Gulburet og på Gangstad på Inderøya, hos Andersen&Gundersen i Trondheim. Det blir flere utsalg i hele Trøndelag etter hvertetter hvert.

Målsettingen er å være tilgjengelig og godt etablert på det regionale markedet i løpet av 2016 og 2017.

 

Mer om Gullimunn finner du her.

God fordøyelse!

Gullimunn AS

 

Baking med gamle kornsortar

 

Har du lyst til å lære å bake med eldre kornsortar? Finbakst

Vi har fått mykje blest og merksemd om bakinga vår. Etter at ei av kursdeltakarane i april fortalte om kurset i kantina på NRK Trøndelag, så vart dei gamle sortane ei "snakkis" i kantina. Kort tid etter vart vi ringt opp av NRK Trøndelag, Midt-Nytt, som i tillegg til sjølve distriktssendinga også fekk innslaget inn på Dagserevyren den 09.04.2014 og NRK Trøndelag som ville ha oss med på morgonsendinga dagen etter. Sidan har det både blitt tre sider i Vekebladet Allers og 4 sidar i den nye kokeboka til Embla forlag. 

Men - korfor får vi så mykje merksemd? 

Jo, - fordi dette er eit fagfelt som angår så mange av oss! 

Dei eldre kornsortane har sjølvsagt ein eigenverdi berre i at dei er gamle og skal takast vare på og brukast. Dette perspektivet kjenner vi godt til her på gården, men desse kornsortane har også mange andre positive verdiar. Speltbrød 

Dei gamle kornsortane er sortar som ikkje har vore med på dei siste 50 åra sin målretta foredling med mål som t.d. auka volum og kortare og stivare strå. 

Foredlingseventyret har vore vellykka etter dei definerte måla, men den har også hatt ei rekke uheldige bivirkningar som ein ikkje har vore merksam på før i den seinare tida.

Medan volumet har auka og stråa har vorte stivare, har morfologien i kornet endra seg og næringsstoffane ser ut til å ha spredd seg over eit større volum. Glutenproteinet har endra karakter og blitt hardare. Det nye glutenet er det fleire og fleire som reagerer på, og mange tåler glutenet i dei gamle kornsortane betre enn i dei moderne. Når vi i tillegg får mineraler, vitaminer og antioksidantar meir konsentrert i dette kornet så er det klart at dette vil vere interessant for mange. 

 

 

Stemning på Bjerkem

Gammellavin på BjerkemMøter og kurs på Bjerkem gir deg kulturopplevelser på jobb!

Kulturlandskapet bidrar i tillegg til fantastiske og stemningsfulle "walk and talk" og gode tenkepauser. Kombinasjonen mellom lys og stillhet inspirerer. 

Ta kontakt om dere ønsker å legge møter, kurs, konferanser eller selskap til kulturgården Bjerkem.

 

 

 

Ro i kulturlandskapet

 

Eit opphald på Bjerkem

PVindu i masstuå Bjerkem har vi lokalar til disposisjon som passer dei fleste anledningar. De kan leige lokalene og styre reten sjølve, eller vi kan legge til rette for det de måtte ønske av økologisk og kortreist servering, underhaldning, foredrag, kurs etc.

Vi sett saman menyar tilpassa årstida og begivenheita.

Mange vel å komme hit til gården for å feire bryllup, konfirmasjonar, minnesamvær eller dåp. Det er også ein arena for seminarer og konferanser - og egner seg godt nettopp fordi de her kjem ut av dei vante romma og inn i ei ny atmosfære. Her kan man tenkje nytt, eller berre nyte det som er.

Ta gjerne kontakt med Torunn om de ønsker å leige lokaler på Bjerkem eller om de ønsker bistand til arrangementet i form av matservering, pynting og anna.

Grupper som kjem, held eigne interne kurs eller seminar, eller

Servering i Masstu

leiger oss inn som kursholdarar.Vi samarbeider også med KultLab AS om tilbod til bedrifter som er ute etter utvikling med oppleving og opplevd utvikling!

Velkommen til å trykke deg rundt på heimesidene våre for å sjå meir om oss!

 

 

 

 

 

Oppdekking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunaden som historieforteller

NRK Berit Bjerkem - Bunaden forteller

I 25 år har Berit Bjerkem i Henning i Nord-Trøndelag arbeidet med bunad og bunadskultur og historie knyttet til dette.

Her kan du lese artikkelen som var eit av resultata etter at NRK besøkte Berit på Bunadburet for nokre år sidan.